Khi tín dụng tiêu dùng đã đi vào từng ngõ ngách trong đời sống xã hội thì đòi hỏi sự hoàn thiện cao hơn trong mô hình kinh doanh và quản lý phù hợp với nhu cầu của thị trường. Một trong những yêu cầu quan trọng được đặt ra là khả năng tiếp cận đầy đủ và rõ ràng với thông tin của các sản phẩm vay tiêu dùng của người dân. Đó là quyền cơ bản của khách hàng mà tất cả các tổ chức cho vay đều phải tuân thủ thực hiện.

Những thông tin phải được cung cấp trung thực và đầy đủ khi cho vay tiêu dùng 


Hiện nay có hai tổ chức tín dụng chủ yếu chuyên cung ứng dịch vụ cho vay tín chấp tiêu dùng đó là ngân hàng thương mại và công ty tài chính. Khi tín dụng tiêu dùng ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế- xã hội thì cần phải có một hành lang pháp lý hướng dẫn hoạt động cho vay tiêu dùng đặc thù. Dự thảo thông tư quy định hoạt động tín dụng tiêu dùng đang dần hoàn thiện và tạo nên bộ khung cho mô hình hoạt động cho vay thiết thực này.

Theo dự thảo, hoạt động tín dụng tiêu dùng được định nghĩa là để đáp ứng nhu cầu mục đích tiêu dùng của các cá nhân dưới các hình thức vay trả góp, vay thấu chi qua thẻ, vay theo lương, phát hành thẻ mua hàng.

Văn bản quy định cụ thể những thông tin quảng cáo sản phẩm vay tiêu dùng yêu cầu phải chứa những nội dung cơ bản bao gồm tên sản phẩm/dịch vụ cho vay, mức lãi suất cụ thể, phương pháp tính lãi suất, hình thức thanh toán và các loại chi phí liên quan.

Khi tư vấn sản phẩm vay tiêu dùng đến khách hàng, các công ty tài chính phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin về công ty, sản phẩm, điều kiện cho vay, lãi suất, cách tính lãi, lãi suất quá hạn, lãi phạt trả chậm, nội dung về quyền và nghĩa vụ của người vay và bên cho vay. Ngoài ra nhân viên tư vấn phải giải thích, giải đáp những thắc mắc chính đáng của khách hàng vay.

Cũng theo quy định, mức lãi suất vay tiêu dùng sẽ linh động và là thỏa thuận của hai bên dựa trên cơ sở khả nẳng trả nợ của khách hàng và chính sách của tổ chức cho vay, phù hợp với quy định về lãi suất cho vay của NHNN. Lãi suất quá hạn được niêm yết công khai, và thể hiện rõ ràng trên hợp đồng tín dụng và tối đa không quá 150% lãi suất vay trong hạn.

Ngăn chặn rủi ro trong cho vay tiêu dùng cho khách hàng cá nhân


Hoạt động cho vay tiêu dùng của các tổ chức tín dụng khác nhau sẽ khá khác biệt về sản phẩm, phân khúc khách hàng, cách thức tiếp cận, hạn mức và thời hạn cho vay tuy nhiên nhìn chung đều chứa đựng những rủi ro nhất định.

Đặc biệt phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình thấp, không đủ điều kiện để tiếp cận với vốn vay ngân hàng, các công ty tài chính sẽ hướng tới. Do đó, để hạn chế rủi ro trong cho vay tiêu dùng với khách hàng cá nhân dưới hình thức vay tín chấp đòi hỏi cần có một cơ chế cho vay chuyển nghiệp, chuyên trong lĩnh vực tiêu dùng, đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu vay vốn của người tiêu dùng.

Theo đó, xu hướng thành lập hoặc mua lại các công ty tài chính chuyên cho vay tiêu dùng ngày càng trở nên phổ biến. Đây được xem là giải pháp khả thi để ngăn chặn rủi ro trong cho vay tiêu dùng hiện nay đồng thời cơ cấu tổ chức tài chính hoạt động chuyên trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng một cách quy cũ và có tổ chức.

Contact Me on Zalo
0327647127